Harbhara Bajar Bhav today : आजचे हरभरा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे हरभरा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Harbhara  bhav 2023 )   

शेतमाल : हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/04/2023
पुणे क्विंटल 36 5400 5800 5600
चाळीसगाव क्विंटल 15 3600 4301 4275
भोकर क्विंटल 7 4344 4455 4399
कारंजा क्विंटल 1500 4290 4605 4490
राहता क्विंटल 16 4520 4678 4600
जळगाव बोल्ड क्विंटल 46 6050 6050 6050
जळगाव चाफा क्विंटल 428 5335 5335 5335
चिखली चाफा क्विंटल 674 4201 4521 4361
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6200 5850
रावेर हायब्रीड क्विंटल 18 4300 4535 4400
छत्रपती संभाजीनगर काबुली क्विंटल 3 4300 4300 4300
नागपूर लाल क्विंटल 1362 4300 4600 4525
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 360 4550 4650 4600
जिंतूर लाल क्विंटल 5 4540 4540 4540
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 4 4700 4700 4700
दौंड लाल क्विंटल 1 4500 4500 4500
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 56 4580 4710 4645
मुखेड लाल क्विंटल 9 4750 4750 4750
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 260 4300 4500 4400
घणसावंगी लाल क्विंटल 80 4300 4700 4600
अकोला लोकल क्विंटल 989 4000 4700 4500
अमरावती लोकल क्विंटल 1341 4450 4650 4550
यवतमाळ लोकल क्विंटल 207 4200 4550 4375
मुंबई लोकल क्विंटल 460 5000 6000 5500
उमरेड लोकल क्विंटल 1200 4000 4575 4450
गेवराई लोकल क्विंटल 27 4492 4600 4500
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 25 4300 4500 4400
नांदगाव लोकल क्विंटल 3 4521 6400 4650
सेनगाव लोकल क्विंटल 9 3900 4500 4200
काटोल लोकल क्विंटल 242 4450 4602 4500
देवळा लोकल क्विंटल 1 4800 4900 4900
दुधणी लोकल क्विंटल 95 4500 4900 4700