Harbhara Bajar Bhav today : आजचे हरभरा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे हरभरा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Harbhara  bhav 2023 )

शेतमाल : हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/05/2023
शहादा क्विंटल 73 4651 8190 7751
पुणे क्विंटल 37 5400 5800 5600
बार्शी -वैराग क्विंटल 18 4661 4700 4700
पैठण क्विंटल 2 4390 4390 4390
भोकर क्विंटल 7 4200 4419 4310
हिंगोली क्विंटल 300 4400 4741 4570
कारंजा क्विंटल 1000 4555 4725 4670
वैजापूर क्विंटल 22 4200 4565 4500
राहता क्विंटल 3 4660 4660 4660
जळगाव बोल्ड क्विंटल 12 5475 5475 5475
जळगाव चाफा क्विंटल 8 4475 4475 4475
चिखली चाफा क्विंटल 600 4270 4600 4435
वाशीम चाफा क्विंटल 2400 4340 4690 4500
सोलापूर गरडा क्विंटल 28 3800 4805 4755
अक्कलकोट हायब्रीड क्विंटल 240 4500 4800 4600
पिंपळगाव(ब) – पालखेड हायब्रीड क्विंटल 4 4101 6161 5500
कुर्डवाडी हायब्रीड क्विंटल 15 4500 4500 4500
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 9 4500 4570 4548
वैजापूर काबुली क्विंटल 1 6105 6105 6105
तुळजापूर काट्या क्विंटल 60 4650 4650 4650
भंडारा काट्या क्विंटल 38 4500 4800 4600
बीड लाल क्विंटल 28 4550 4650 4600
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 131 4550 4600 4575
शेवगाव लाल क्विंटल 4 4600 4600 4600
केज लाल क्विंटल 60 4000 4650 4500
मंठा लाल क्विंटल 5 4001 4700 4001
औसा लाल क्विंटल 235 4501 4801 4740
मुखेड लाल क्विंटल 6 4800 4800 4800
पालम लाल क्विंटल 25 4350 4500 4400
उमरखेड लाल क्विंटल 100 4400 4500 4450
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 120 4400 4500 4450
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 102 4420 4675 4525
जालना लोकल क्विंटल 318 4000 4760 4700
अकोला लोकल क्विंटल 1101 4200 4690 4575
अमरावती लोकल क्विंटल 2598 4450 4675 4562
यवतमाळ लोकल क्विंटल 207 4150 4790 4470
नागपूर लोकल क्विंटल 1020 4400 4700 4625
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 1728 3700 4700 4215
मुंबई लोकल क्विंटल 528 5000 6000 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 153 4375 4690 4500
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 650 4425 4750 4615
अजनगाव सुर्जी लोकल क्विंटल 200 4400 4650 4500
वणी लोकल क्विंटल 105 4305 4550 4400
कोपरगाव लोकल क्विंटल 25 4591 4611 4600
गेवराई लोकल क्विंटल 21 4300 4611 4450
परतूर लोकल क्विंटल 12 4700 4730 4711
नांदगाव लोकल क्विंटल 8 3401 6202 4601
अहमहपूर लोकल क्विंटल 183 4200 4875 4537
काटोल लोकल क्विंटल 135 4375 4670 4550
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 500 4350 4750 4530
देवळा लोकल क्विंटल 2 4390 4500 4500
दुधणी लोकल क्विंटल 125 4700 5125 4900
देवणी लोकल क्विंटल 11 4850 9510 9355