Harbhara Bajar Bhav today : आजचे हरभरा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे हरभरा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Harbhara  bhav 2023 )  

शेतमाल : हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/04/2023
पुणे क्विंटल 38 5400 5800 5600
दोंडाईचा क्विंटल 200 4200 7700 7500
दोंडाईचा – सिंदखेड क्विंटल 6 4599 7340 7300
माजलगाव क्विंटल 103 4300 4561 4400
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 9 4600 4600 4600
पैठण क्विंटल 1 3900 3900 3900
चाळीसगाव क्विंटल 15 4051 4331 4250
सिल्लोड क्विंटल 5 4100 4400 4300
हिंगोली क्विंटल 390 4500 4801 4650
कारंजा क्विंटल 1500 4275 4600 4475
राजूरा क्विंटल 65 4490 4550 4525
राहता क्विंटल 5 4467 4561 4515
चिखली चाफा क्विंटल 753 4270 4550 4410
अमळनेर चाफा क्विंटल 80 4550 4575 4575
धुळे हायब्रीड क्विंटल 47 3805 9100 4310
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6200 5850
रावेर हायब्रीड क्विंटल 5 4465 4470 4465
जालना काबुली क्विंटल 17 5500 7100 6900
अकोला काबुली क्विंटल 9 9000 9000 9000
लातूर लाल क्विंटल 5671 4581 4727 4680
नागपूर लाल क्विंटल 2197 4300 4650 4562
पवनी लाल क्विंटल 4 5800 5800 5800
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 394 4550 4650 4600
शेवगाव लाल क्विंटल 10 4600 4600 4600
आंबेजोबाई लाल क्विंटल 110 4600 4610 4600
चाकूर लाल क्विंटल 57 3800 4731 4581
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 82 4551 4701 4626
पालम लाल क्विंटल 32 4525 4650 4600
उमरखेड लाल क्विंटल 120 4300 4500 4400
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 140 4300 4500 4400
जालना लोकल क्विंटल 1233 3600 4740 4675
अकोला लोकल क्विंटल 1672 4000 4795 4400
अमरावती लोकल क्विंटल 3249 4450 4700 4575
यवतमाळ लोकल क्विंटल 169 4260 4645 4452
मुंबई लोकल क्विंटल 1057 5000 6000 5500
सावनेर लोकल क्विंटल 195 4425 4598 4525
कोपरगाव लोकल क्विंटल 69 4000 4618 4536
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 22 4000 4500 4300
यावल लोकल क्विंटल 41 4470 4890 4770
नांदगाव लोकल क्विंटल 14 3700 5994 4600
सेनगाव लोकल क्विंटल 102 4000 4600 4250
काटोल लोकल क्विंटल 157 4100 4656 4250
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 870 4250 4650 4525
देवळा लोकल क्विंटल 1 3500 5380 4850
दुधणी लोकल क्विंटल 128 4175 4880 4500