Harbhara Bajar Bhav today : आजचे हरभरा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे हरभरा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Harbhara  bhav 2023 )

शेतमाल : हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/05/2023
अहमदनगर क्विंटल 103 4000 4700 4350
पुणे क्विंटल 35 5500 5900 5700
दोंडाईचा क्विंटल 155 3500 7750 7600
पैठण क्विंटल 6 3876 4591 4400
उदगीर क्विंटल 680 4700 4800 4750
भोकर क्विंटल 5 4100 4444 4250
हिंगोली क्विंटल 600 4390 4710 4550
कारंजा क्विंटल 1200 4300 4610 4500
रिसोड क्विंटल 350 4275 4640 4450
राजूरा क्विंटल 47 4440 4480 4465
राहता क्विंटल 10 4627 4726 4700
चिखली चाफा क्विंटल 415 4200 4565 4385
मलकापूर चाफा क्विंटल 200 4111 4665 4500
रावेर हायब्रीड क्विंटल 26 4285 4590 4485
पांढरकवडा हायब्रीड क्विंटल 27 4400 4500 4460
जालना काबुली क्विंटल 9 5600 6000 6000
छत्रपती संभाजीनगर काबुली क्विंटल 5 4650 4650 4650
मालेगाव काट्या क्विंटल 46 4311 8290 4470
नागपूर लाल क्विंटल 1363 4400 4700 4625
पवनी लाल क्विंटल 4 5800 5800 5800
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 291 4550 4650 4600
जिंतूर लाल क्विंटल 37 4500 4650 4620
शेवगाव लाल क्विंटल 20 43 4600 4600
दौंड-केडगाव लाल क्विंटल 107 3850 4650 4500
मुखेड लाल क्विंटल 6 4750 4750 4750
जालना लोकल क्विंटल 813 3000 4765 4675
अकोला लोकल क्विंटल 1074 4000 4700 4560
अमरावती लोकल क्विंटल 2568 4400 4650 4525
मुंबई लोकल क्विंटल 814 5000 6000 5500
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 20 4510 4650 4600
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 900 4400 4700 4555
कोपरगाव लोकल क्विंटल 24 3950 4611 4501
गेवराई लोकल क्विंटल 63 4400 4600 4500
मेहकर लोकल क्विंटल 640 4000 4600 4350
काटोल लोकल क्विंटल 153 3500 4638 4050
दुधणी लोकल क्विंटल 169 4500 4800 4650