Harbhara Bajar Bhav today : आजचे हरभरा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे हरभरा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Harbhara  bhav 2023 )

शेतमाल : हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/05/2023
पुणे क्विंटल 34 5500 5800 5650
माजलगाव क्विंटल 38 4350 4601 4451
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 4600 4600 4600
कारंजा क्विंटल 1050 4455 4705 4630
राजूरा क्विंटल 74 4410 4480 4455
राहता क्विंटल 2 4694 4694 4694
जळगाव बोल्ड क्विंटल 11 5000 5200 5200
जळगाव चाफा क्विंटल 13 6250 6250 6250
वाशीम चाफा क्विंटल 1500 4450 4700 4600
अमळनेर चाफा क्विंटल 300 4500 4600 4600
सोलापूर गरडा क्विंटल 9 4640 4725 4640
छत्रपती संभाजीनगर गरडा क्विंटल 4 4575 4626 4600
धुळे हायब्रीड क्विंटल 38 4000 4550 4400
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6200 5850
अकोला काबुली क्विंटल 5 7400 7400 7400
मालेगाव काट्या क्विंटल 20 3899 6601 4501
तुळजापूर काट्या क्विंटल 60 4650 4650 4650
लातूर लाल क्विंटल 4513 4640 4900 4800
जळगाव लाल क्विंटल 248 4500 5335 5335
बीड लाल क्विंटल 3 4451 4475 4463
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 189 4550 4650 4600
वरोरा-खांबाडा लाल क्विंटल 22 4200 4500 4350
औसा लाल क्विंटल 106 4051 4771 4651
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 31 4750 4872 4811
जालना लोकल क्विंटल 310 4200 4743 4675
अकोला लोकल क्विंटल 1335 3995 4790 4550
अमरावती लोकल क्विंटल 3006 4400 4680 4540
यवतमाळ लोकल क्विंटल 232 4345 4675 4510
आर्वी लोकल क्विंटल 152 4000 4570 4400
मुंबई लोकल क्विंटल 806 5000 6000 5500
उमरेड लोकल क्विंटल 1350 4000 4610 4550
वर्धा लोकल क्विंटल 91 4030 4660 4450
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 8 4700 4900 4800
सावनेर लोकल क्विंटल 155 4325 4569 4480
कोपरगाव लोकल क्विंटल 11 3400 4585 4490
गेवराई लोकल क्विंटल 28 4200 4548 4500
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 5 4000 4581 4400
मेहकर लोकल क्विंटल 990 4150 4700 4450
नांदगाव लोकल क्विंटल 6 4300 7500 4650
अहमहपूर लोकल क्विंटल 240 4200 4760 4480
काटोल लोकल क्विंटल 40 4200 4655 4450
देवळा लोकल क्विंटल 2 4580 4740 4740
दुधणी लोकल क्विंटल 577 4500 5200 4750