Harbhara Bajar Bhav today : आजचे हरभरा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे हरभरा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Harbhara  bhav 2023 )

शेतमाल : हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/05/2023
पुणे क्विंटल 33 5400 5700 5550
माजलगाव क्विंटल 79 4400 4611 4500
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 3 4500 4500 4500
पैठण क्विंटल 4 4480 4480 4480
उदगीर क्विंटल 355 4800 4950 4875
भोकर क्विंटल 19 4400 4459 4430
हिंगोली क्विंटल 300 4400 4747 4573
कारंजा क्विंटल 1500 4390 4715 4550
राहता क्विंटल 2 4631 4631 4631
जळगाव चाफा क्विंटल 308 5335 5335 5335
चिखली चाफा क्विंटल 560 4251 4651 4451
वाशीम चाफा क्विंटल 1500 4350 4725 4550
अमळनेर चाफा क्विंटल 350 4550 4600 4600
मलकापूर चाफा क्विंटल 385 4035 4690 4555
सोलापूर गरडा क्विंटल 20 4550 4655 4625
छत्रपती संभाजीनगर गरडा क्विंटल 3 4576 4600 4588
अक्कलकोट हायब्रीड क्विंटल 60 4600 4600 4600
अकोला काबुली क्विंटल 11 6465 8800 7630
मालेगाव काट्या क्विंटल 20 3380 5800 4511
तुळजापूर काट्या क्विंटल 75 4450 4600 4500
भंडारा काट्या क्विंटल 48 4400 5500 4600
पवनी लाल क्विंटल 147 4600 4600 4600
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 218 4550 4650 4600
तेल्हारा लाल क्विंटल 100 4475 4765 4650
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 58 4676 4762 4719
मुरुम लाल क्विंटल 16 4100 4671 4386
उमरखेड लाल क्विंटल 190 4300 4450 4350
उमरखेड-डांकी लाल क्विंटल 200 4300 4450 4400
जालना लोकल क्विंटल 587 4100 4750 4675
अकोला लोकल क्विंटल 1333 3900 4790 4600
नागपूर लोकल क्विंटल 1231 4400 4630 4572
भोकरदन लोकल क्विंटल 2 4500 4600 4550
सावनेर लोकल क्विंटल 210 4313 4600 4500
कोपरगाव लोकल क्विंटल 46 4000 4603 4530
गेवराई लोकल क्विंटल 13 4500 4600 4550
यावल लोकल क्विंटल 173 4420 4890 4750
दुधणी लोकल क्विंटल 253 4405 5005 4800