Harbhara Bajar Bhav today : आजचे हरभरा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे हरभरा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Harbhara  bhav 2023 )

शेतमाल : हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/05/2023
पुणे क्विंटल 37 5400 5900 5650
माजलगाव क्विंटल 23 4400 4650 4500
पैठण क्विंटल 3 4490 4490 4490
उदगीर क्विंटल 305 4750 4881 4815
भोकर क्विंटल 9 4401 4469 4435
हिंगोली क्विंटल 100 4300 4681 4490
वैजापूर क्विंटल 13 4400 4565 4500
राजूरा क्विंटल 60 4460 4500 4470
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 110 3800 4200 4000
राहता क्विंटल 4 4600 4674 4611
चिखली चाफा क्विंटल 478 4300 4700 4500
छत्रपती संभाजीनगर गरडा क्विंटल 2 4400 4400 4400
उमरगा गरडा क्विंटल 7 4500 4550 4500
धुळे हायब्रीड क्विंटल 30 3225 4805 4500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 5500 6200 5850
अकोला काबुली क्विंटल 13 6750 7350 7050
तुळजापूर काट्या क्विंटल 60 4450 4600 4500
शेवगाव लाल क्विंटल 31 4500 4500 4500
दौंड-यवत लाल क्विंटल 3 4350 4350 4350
चाकूर लाल क्विंटल 10 4600 4681 4650
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 51 4650 4745 4697
मुरुम लाल क्विंटल 9 4351 4650 4501
आष्टी- कारंजा लाल क्विंटल 55 4100 4700 4300
जालना लोकल क्विंटल 312 4200 4751 4675
अकोला लोकल क्विंटल 986 4100 4760 4530
लासलगाव – निफाड लोकल क्विंटल 20 4540 4540 4540
यवतमाळ लोकल क्विंटल 168 4250 4575 4412
मुंबई लोकल क्विंटल 1060 5000 6000 5500
वर्धा लोकल क्विंटल 145 4050 4610 4450
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 900 4450 4730 4615
कोपरगाव लोकल क्विंटल 22 4000 4611 4500
गेवराई लोकल क्विंटल 24 4495 4600 4550
किल्ले धारुर लोकल क्विंटल 27 3750 4600 4470
सेनगाव लोकल क्विंटल 35 3800 4600 4250
काटोल लोकल क्विंटल 65 4350 4650 4550
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 594 4250 4610 4450
देवळा लोकल क्विंटल 4 4475 4990 4600