Harbhara Bajar Bhav today : आजचे हरभरा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे हरभरा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Harbhara  bhav 2023 )

शेतमाल : हरभरा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/05/2023
पुणे क्विंटल 35 5400 5700 5550
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 27 4550 4550 4550
पैठण क्विंटल 5 4580 4580 4580
भोकर क्विंटल 5 4046 4046 4046
कारंजा क्विंटल 1350 4380 4705 4550
मंगळवेढा क्विंटल 17 4000 4500 4410
मोर्शी क्विंटल 500 4500 4650 4575
रामटेक क्विंटल 35 4550 4650 4600
चिखली चाफा क्विंटल 490 4300 4653 4476
वाशीम चाफा क्विंटल 1500 4425 4625 4500
धुळे हायब्रीड क्विंटल 16 4200 4650 4500
अकोला काबुली क्विंटल 10 6805 6805 6805
जळगाव काबुली क्विंटल 66 6400 6500 6500
मालेगाव काट्या क्विंटल 6 4536 4721 4625
तुळजापूर काट्या क्विंटल 60 4600 4600 4600
भंडारा काट्या क्विंटल 10 4500 4500 4500
हिंगोली- खानेगाव नाका लाल क्विंटल 206 4550 4650 4600
जिंतूर लाल क्विंटल 17 4600 4660 4600
शेवगाव – भोदेगाव लाल क्विंटल 5 4600 4600 4600
केज लाल क्विंटल 53 4451 4550 4476
औराद शहाजानी लाल क्विंटल 25 4626 4748 4687
मुखेड लाल क्विंटल 8 4650 4800 4775
मुरुम लाल क्विंटल 48 4466 4660 4563
लाखंदूर लाल क्विंटल 92 4575 4600 4585
अकोला लोकल क्विंटल 1513 3900 4780 4555
अमरावती लोकल क्विंटल 3879 4450 4600 4525
यवतमाळ लोकल क्विंटल 145 4200 4555 4377
नागपूर लोकल क्विंटल 1822 4400 4646 4585
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 2187 3700 4680 4210
मुंबई लोकल क्विंटल 715 5000 6000 5500
उमरेड लोकल क्विंटल 1993 4000 4585 4500
वर्धा लोकल क्विंटल 79 4260 4575 4400
कोपरगाव लोकल क्विंटल 9 4231 4591 4501
गेवराई लोकल क्विंटल 17 4450 4600 4500
मेहकर लोकल क्विंटल 860 4000 4660 4450
परांडा लोकल क्विंटल 1 4600 4600 4600
सेनगाव लोकल क्विंटल 45 3800 4900 4300
काटोल लोकल क्विंटल 131 3900 4647 4450
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 675 4250 4565 4350
देवळा लोकल क्विंटल 1 4500 4500 4500