Gavar bajar bhav today : आजचे गवार बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गवार बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Gavar bhav 2023)   

शेतमाल : गवार
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/05/2023
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 9 3000 3200 3100
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 23 1400 2000 1700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 8 2500 5000 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4600 3800
सोलापूर लोकल क्विंटल 20 2000 4000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 9 3000 4000 3500
पुणे लोकल क्विंटल 111 2000 5000 3500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 21 3000 5000 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 80 3000 3500 3350
मुंबई लोकल क्विंटल 140 4000 5000 4500
कराड लोकल क्विंटल 15 5000 5500 5500
कामठी लोकल क्विंटल 2 3500 4500 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 15 5400 6000 5700
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 80 2000 3500 2500