Gavar bajar bhav today : आजचे गवार बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गवार बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Gavar bhav 2023)     

शेतमाल : गवार
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/05/2023
खेड-चाकण क्विंटल 46 4000 6000 5000
भुसावळ क्विंटल 1 2500 2500 2500
राहता क्विंटल 1 5000 5000 5000
पुणे लोकल क्विंटल 101 3000 6000 4500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 13 3000 5000 4000