Gavar bajar bhav today : आजचे गवार बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गवार बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Gavar bhav 2023)     

शेतमाल : गवार
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/05/2023
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 50 1000 7000 5000
खेड-चाकण क्विंटल 56 4000 6000 5000
भुसावळ क्विंटल 1 4000 4000 4000
सातारा क्विंटल 20 5000 6000 5500
राहता क्विंटल 4 3000 5000 4000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4800 3900
जळगाव लोकल क्विंटल 7 3000 4500 3800
पुणे लोकल क्विंटल 112 3000 5000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 8 3000 5000 4000
नागपूर लोकल क्विंटल 100 3000 5000 4500
मुंबई लोकल क्विंटल 236 4000 6500 5300
पनवेल नं. १ क्विंटल 24 4000 5000 4500