Gavar bajar bhav today : आजचे गवार बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गवार बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Gavar bhav 2023)     

शेतमाल : गवार
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/05/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 27 1600 2000 1800
खेड-चाकण क्विंटल 58 4000 6000 5000
भुसावळ क्विंटल 2 2500 2500 2500
राहता क्विंटल 4 3000 3500 3200
हिंगणा क्विंटल 2 4000 4000 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 10 4000 8000 6000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3200 4700 3950
सोलापूर लोकल क्विंटल 13 2500 5000 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 6 4500 4500 4500
पुणे लोकल क्विंटल 83 3000 6000 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 100 3000 4000 3750
मुंबई लोकल क्विंटल 162 4000 6500 5300
कराड लोकल क्विंटल 9 4000 4500 4500
कामठी लोकल क्विंटल 1 3500 4500 4000
पनवेल नं. १ क्विंटल 22 4000 5000 4650