Gavar bajar bhav today : आजचे गवार बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गवार बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Gavar bhav 2023)    

शेतमाल : गवार
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/04/2023
धाराशिव क्विंटल 3 2250 4300 3275
खेड-चाकण क्विंटल 48 4000 6000 5000
राहता क्विंटल 1 4000 4000 4000
हिंगणा क्विंटल 2 4000 4000 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 9 4000 8300 6600
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3200 4700 3950
अकलुज लोकल क्विंटल 5 3000 6000 5500
सोलापूर लोकल क्विंटल 6 1000 4500 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 7 4000 6000 5000
पुणे लोकल क्विंटल 121 2500 5000 3750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 19 4000 5000 4500
मुंबई लोकल क्विंटल 153 5000 7000 6000
चांदवड लोकल क्विंटल 3 2000 4100 3500
कामठी लोकल क्विंटल 2 5000 5500 5400
पनवेल नं. १ क्विंटल 22 6000 6200 6100