Gavar bajar bhav today : आजचे गवार बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गवार बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Gavar bhav 2023)   

शेतमाल : गवार
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/04/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 16 2500 5500 4000
खेड-चाकण क्विंटल 62 3000 5000 4000
भुसावळ क्विंटल 1 4000 4000 4000
सातारा क्विंटल 23 4000 7000 5500
राहता क्विंटल 6 4000 4500 4200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 8 4000 8000 6000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 6000 7000 6500
सोलापूर लोकल क्विंटल 14 2000 5500 3600
जळगाव लोकल क्विंटल 3 4000 4000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 129 2500 5000 3750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 21 6000 7000 6500
नागपूर लोकल क्विंटल 110 3000 3200 3150
मुंबई लोकल क्विंटल 38 5000 7500 6300
कामठी लोकल क्विंटल 2 4000 5000 4500
पनवेल नं. १ क्विंटल 15 6000 6500 6250