Gavar bajar bhav today : आजचे गवार बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गवार बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Gavar bhav 2023) 

शेतमाल : गवार
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/05/2023
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 9 2000 2200 2100
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 75 1000 5600 3000
खेड-चाकण क्विंटल 38 3000 5000 4000
भुसावळ क्विंटल 4 4000 4000 4000
राहता क्विंटल 4 2000 3000 2500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 9 3000 6000 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 21 2500 4500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 159 1500 4000 2750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 17 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 153 4500 5500 5000
कामठी लोकल क्विंटल 7 3500 4500 4000
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 715 600 620 610