Gavar bajar bhav today : आजचे गवार बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गवार बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Gavar bhav 2023)  

शेतमाल : गवार
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/04/2023
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 9 3500 4000 3750
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 17 3000 3500 3250
खेड-चाकण क्विंटल 82 3000 5000 4000
भुसावळ क्विंटल 2 4000 4000 4000
सातारा क्विंटल 7 5000 7000 6000
राहता क्विंटल 4 3000 5000 4000
हिंगणा क्विंटल 2 4500 5000 5000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 8 4000 8500 6000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4500 3500
अकलुज लोकल क्विंटल 8 4000 7000 6000
सोलापूर लोकल क्विंटल 6 1000 5000 3500
जळगाव लोकल क्विंटल 6 3000 5000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 87 3000 5000 4000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 3000 3000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 80 2000 2500 2375
मुंबई लोकल क्विंटल 39 4400 7800 6100
कराड लोकल क्विंटल 18 4000 5000 5000
पेन लोकल क्विंटल 120 5000 5200 5000
कामठी लोकल क्विंटल 1 4500 5500 5000