Gavar bajar bhav today : आजचे गवार बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गवार बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Gavar bhav 2023) 

शेतमाल : गवार
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/05/2023
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 90 1000 5000 3000
औरंगाबाद क्विंटल 8 1500 2500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 62 3000 5000 4000
भुसावळ क्विंटल 1 4000 4000 4000
सातारा क्विंटल 26 3000 4000 3500
राहता क्विंटल 4 2500 3800 3200
हिंगणा क्विंटल 2 3500 4500 4500
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 10 3000 5750 5000
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 2000 4500 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 163 2000 4000 3000
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 3500 3500 3500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 18 2000 2500 2250
नागपूर लोकल क्विंटल 160 3000 4000 3750
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1800 3600 2700
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 77 3000 5000 4500