Gavar bajar bhav today : आजचे गवार बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गवार बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Gavar bhav 2023) 

शेतमाल : गवार
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
24/05/2023
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला क्विंटल 9 2600 3000 2800
राहूरी क्विंटल 4 1500 4500 2000
खेड-चाकण क्विंटल 45 4000 6000 5000
भुसावळ क्विंटल 1 3300 3300 3300
सातारा क्विंटल 6 3000 5000 4000
राहता क्विंटल 4 3000 3500 3200
हिंगणा क्विंटल 1 4000 4000 4000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 9 3000 5500 4500
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3200 3500 3350
सोलापूर लोकल क्विंटल 14 1500 3500 2000
जळगाव लोकल क्विंटल 3 4000 4000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 106 2000 5000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 80 2500 3500 3250
चांदवड लोकल क्विंटल 3 1700 3500 2500
कराड लोकल क्विंटल 15 3000 4000 4000
वाई लोकल क्विंटल 10 3500 4500 4000
कामठी लोकल क्विंटल 1 4000 5000 4500