Gavar bajar bhav today : आजचे गवार बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गवार बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Gavar bhav 2023)     

शेतमाल : गवार
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/05/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 18 1200 2000 1600
खेड-चाकण क्विंटल 64 3000 5000 4000
भुसावळ क्विंटल 2 2500 2500 2500
सातारा क्विंटल 18 4000 6000 5000
राहता क्विंटल 6 3000 4000 3500
हिंगणा क्विंटल 3 4500 4500 4500
सोलापूर लोकल क्विंटल 11 2500 5000 3030
जळगाव लोकल क्विंटल 5 4000 4000 4000
पुणे लोकल क्विंटल 154 4000 6000 5000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 19 3500 4000 3750
नागपूर लोकल क्विंटल 20 4000 4500 4375
मुंबई लोकल क्विंटल 60 4000 6000 5000
कराड लोकल क्विंटल 12 3500 4000 4000
कामठी लोकल क्विंटल 1 4500 5500 5000