Gavar bajar bhav today : आजचे गवार बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गवार बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Gavar bhav 2023)   

शेतमाल : गवार
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
16/05/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 29 1400 2000 1700
भुसावळ क्विंटल 2 3300 3300 3300
सातारा क्विंटल 13 4000 5000 4500
राहता क्विंटल 3 2000 3500 2700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 11 2500 5000 3700
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 4600 3800
सोलापूर लोकल क्विंटल 12 1500 4200 2500
जळगाव लोकल क्विंटल 8 2500 4500 3500
पुणे लोकल क्विंटल 152 2000 5000 3500
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 4000 4000 4000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 16 3000 5000 4000
मुंबई लोकल क्विंटल 245 4500 6500 5500
कराड लोकल क्विंटल 12 3000 7000 7000
कामठी लोकल क्विंटल 2 4000 5000 4500