Gavar bajar bhav today : आजचे गवार बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गवार बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Gavar bhav 2023)   

शेतमाल : गवार
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/05/2023
जुन्नर – नारायणगाव क्विंटल 50 3000 7000 5000
खेड-चाकण क्विंटल 57 3000 5000 4000
भुसावळ क्विंटल 2 4000 4000 4000
सातारा क्विंटल 23 4000 5000 4500
राहता क्विंटल 3 4000 4500 4200
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 8 2500 5500 4500
शहापूर हायब्रीड क्विंटल 3 4000 4500 4300
अकलुज लोकल क्विंटल 8 3000 6000 5500
सोलापूर लोकल क्विंटल 9 2500 4000 3000
जळगाव लोकल क्विंटल 7 2500 4500 3500
पुणे लोकल क्विंटल 122 2500 5000 3750
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 11 3000 3000 3000
नागपूर लोकल क्विंटल 100 2500 3000 2875
मुंबई लोकल क्विंटल 26 4500 6500 5500
कामठी लोकल क्विंटल 1 3500 4500 4000
रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 40 2000 3500 2500