Gajar bajar bhav today : आजचे गाजर बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गाजर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( gajar bhav 2023 )

शेतमाल : गाजर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/05/2023
राहता क्विंटल 4 1000 2500 1800
सोलापूर लोकल क्विंटल 25 600 2000 1300
पुणे लोकल क्विंटल 518 700 2500 1600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1400 1400 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 39 1200 1500 1350
नागपूर लोकल क्विंटल 250 800 1200 1025
मुंबई लोकल क्विंटल 1340 1500 2000 1800
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 1500 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 1 1500 2500 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 2400 2800 2600