Gajar bajar bhav today : आजचे गाजर बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गाजर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( gajar bhav 2023 )

शेतमाल : गाजर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/05/2023
खेड-चाकण क्विंटल 100 1000 1500 1250
सातारा क्विंटल 16 1500 2000 1750
राहता क्विंटल 4 1000 1800 1400
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1800 1500
पुणे लोकल क्विंटल 485 600 2000 1300
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1400 1400 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 61 1000 1300 1150
नागपूर लोकल क्विंटल 30 1500 3000 2625
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 42 1800 3000 2600
कामठी लोकल क्विंटल 1 1500 2500 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 41 1500 2000 1800