Gajar bajar bhav today : आजचे गाजर बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गाजर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( gajar bhav 2023 )

शेतमाल : गाजर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/05/2023
खेड-चाकण क्विंटल 115 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 4 1000 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 554 800 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1500 1500 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 59 600 1500 1050
नागपूर लोकल क्विंटल 80 1200 1500 1425
मुंबई लोकल क्विंटल 1391 2000 3000 2500
कामठी लोकल क्विंटल 1 1500 2500 2000