Gajar bajar bhav today : आजचे गाजर बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गाजर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( gajar bhav 2023 )

शेतमाल : गाजर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/05/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 14 1200 2200 1700
राहता क्विंटल 1 2000 2000 2000
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला हायब्रीड क्विंटल 30 1500 2000 1750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1400 1400 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 28 1000 6000 3500
नागपूर लोकल क्विंटल 290 1500 2000 1875
कामठी लोकल क्विंटल 2 1500 2500 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 2000 2400 2200