Gajar bajar bhav today : आजचे गाजर बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गाजर बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( gajar bhav 2023 )

शेतमाल : गाजर
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/05/2023
खेड-चाकण क्विंटल 52 1000 2000 1500
सातारा क्विंटल 11 1500 2000 1750
राहता क्विंटल 5 1000 2000 1500
अकलुज लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3500
सोलापूर लोकल क्विंटल 15 1000 2000 1500
पुणे लोकल क्विंटल 436 700 2500 1600
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 1400 1400 1400
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 58 1500 2000 1750
नागपूर लोकल क्विंटल 200 1000 1500 1325
मुंबई लोकल क्विंटल 2047 1500 2500 2000
कामठी लोकल क्विंटल 2 1500 2500 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 33 2000 2200 2100