Gahu bajar bhav Today : आजचे गहू बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गहू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( Gahu bhav 2023) 

शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/05/2023
दोंडाईचा क्विंटल 644 1700 2432 2100
नंदूरबार क्विंटल 90 2120 3000 2520
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 8 1800 2051 2010
कारंजा क्विंटल 1800 2025 2350 2240
करमाळा क्विंटल 5 2700 2711 2700
राहता क्विंटल 49 2100 2246 2162
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2150 2350 2250
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 175 2100 3000 2575
शेवगाव २१८९ क्विंटल 96 2050 2400 2050
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 4 2400 2400 2400
नांदगाव २१८९ क्विंटल 58 2185 3110 2551
दौंड-केडगाव २१८९ क्विंटल 360 2100 2850 2500
देवळा २१८९ क्विंटल 3 2090 2125 2125
पैठण बन्सी क्विंटल 82 2061 2700 2321
मुरुम बन्सी क्विंटल 90 1800 3500 2650
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 21 2160 2510 2230
अकोला लोकल क्विंटल 470 1830 2725 2300
अमरावती लोकल क्विंटल 1053 2450 2600 2525
यवतमाळ लोकल क्विंटल 17 2100 2100 2100
चिखली लोकल क्विंटल 148 1825 2701 2275
नागपूर लोकल क्विंटल 1000 2050 2230 2185
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 18 2050 2377 2213
मुंबई लोकल क्विंटल 12600 2600 5000 3800
अमळनेर लोकल क्विंटल 400 2250 2425 2425
वर्धा लोकल क्विंटल 179 2060 2370 2250
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 68 1910 2200 2050
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 600 2070 2500 2345
मलकापूर लोकल क्विंटल 227 1990 2895 2260
जामखेड लोकल क्विंटल 9 2000 2600 2300
सटाणा लोकल क्विंटल 52 2112 2576 2201
रावेर लोकल क्विंटल 15 1830 2400 2250
गंगाखेड लोकल क्विंटल 20 2100 2800 2400
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 45 2000 2750 2500
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 500 3000 3400 3200
तासगाव लोकल क्विंटल 25 2500 2750 2640
परांडा लोकल क्विंटल 1 2550 2550 2550
काटोल लोकल क्विंटल 35 2050 2265 2165
जालना नं. २ क्विंटल 523 1600 3100 2250
केज पिवळा क्विंटल 29 2700 2900 2800
सोलापूर शरबती क्विंटल 1978 2290 3415 2615
पुणे शरबती क्विंटल 2282 2700 2900 2800
नागपूर शरबती क्विंटल 902 2800 3000 2950
हिंगोली शरबती क्विंटल 110 2200 3000 2600