Gahu bajar bhav Today : आजचे गहू बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गहू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( Gahu bhav 2023)       

शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/04/2023
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 13 1951 2200 2000
सावनेर क्विंटल 41 1944 2351 2200
राहता क्विंटल 47 2050 2375 2220
शेवगाव २१८९ नग 60 2500 2500 2500
शेवगाव २१८९ क्विंटल 35 2000 2000 2000
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 20 2000 2200 2200
पाथर्डी २१८९ क्विंटल 21 1900 2300 2000
वडूज २१८९ क्विंटल 50 2300 2500 2400
पैठण बन्सी क्विंटल 60 2131 2581 2300
चिखली लोकल क्विंटल 76 1950 2400 2175
नागपूर लोकल क्विंटल 501 2045 2240 2191
अमळनेर लोकल क्विंटल 300 2251 2509 2509
भोकरदन लोकल क्विंटल 24 1910 2050 2010
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 46 2000 2650 2500
अहमहपूर लोकल क्विंटल 36 2100 3650 2875
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 23 2310 2500 2310
सोलापूर शरबती क्विंटल 1817 2305 3400 2610
पुणे शरबती क्विंटल 436 4000 5500 4750
नागपूर शरबती क्विंटल 600 2800 3000 2950