Gahu bajar bhav Today : आजचे गहू बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गहू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( Gahu bhav 2023)       

शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/04/2023
कारंजा क्विंटल 1500 2005 2345 2130
राहता क्विंटल 119 2000 2146 2073
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2150 2350 2250
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 570 2050 3191 2502
नांदगाव २१८९ क्विंटल 31 2127 3046 2601
दौंड २१८९ क्विंटल 233 2000 3200 2400
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 4 1951 2551 2251
घणसावंगी २१८९ क्विंटल 60 2200 2700 2500
देवळा २१८९ क्विंटल 5 2070 2200 2200
पैठण बन्सी क्विंटल 140 2100 2670 2370
अकोला लोकल क्विंटल 314 1900 2510 2284
अमरावती लोकल क्विंटल 1347 2450 2600 2525
यवतमाळ लोकल क्विंटल 23 2225 2255 2240
मालेगाव लोकल क्विंटल 62 1900 2600 2390
चिखली लोकल क्विंटल 128 1800 2675 2237
नागपूर लोकल क्विंटल 713 2050 2220 2178
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 179 2050 2476 2263
मुंबई लोकल क्विंटल 6283 2600 5000 3800
उमरेड लोकल क्विंटल 424 1800 2700 2400
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 128 2050 2200 2125
रावेर लोकल क्विंटल 44 1700 2195 1925
गेवराई लोकल क्विंटल 117 1725 2701 2250
गंगाखेड लोकल क्विंटल 21 2100 3100 2500
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 40 2000 2650 2500
पाथरी लोकल क्विंटल 30 2001 2901 2601
काटोल लोकल क्विंटल 230 1881 2415 2051
सोलापूर शरबती क्विंटल 1910 2295 3405 2620
अकोला शरबती क्विंटल 140 2500 3200 2900
पुणे शरबती क्विंटल 439 4200 5400 4800
नागपूर शरबती क्विंटल 600 2800 3000 2950
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3500 4200 3850