Gahu bajar bhav Today : आजचे गहू बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गहू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( Gahu bhav 2023)

शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
26/05/2023
शहादा क्विंटल 146 2125 2451 2331
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 9 2000 2133 2066
कळवण क्विंटल 15 2500 2500 2500
भोकर क्विंटल 8 2000 2400 2200
कारंजा क्विंटल 1200 2200 2385 2300
कुर्डवाडी क्विंटल 3 2600 2600 2600
वैजापूर क्विंटल 143 2300 2755 2350
तुळजापूर क्विंटल 45 2500 3200 3000
राहता क्विंटल 57 1740 2376 2268
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2200 2350 2275
जळगाव १४७ क्विंटल 22 2445 2445 2445
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 64 2203 2321 2250
वाशीम २१८९ क्विंटल 300 1930 2300 2000
पिंपळगाव(ब) – पालखेड २१८९ क्विंटल 9 2223 2223 2223
शेवगाव २१८९ क्विंटल 65 2100 2450 2450
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 4 2000 2000 2000
परतूर २१८९ क्विंटल 33 2400 2726 2500
नांदगाव २१८९ क्विंटल 59 2000 2950 2501
औसा २१८९ क्विंटल 27 2000 3301 2557
देवळा २१८९ क्विंटल 20 2095 2130 2130
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 145 2100 2300 2200
पैठण बन्सी क्विंटल 101 2250 2740 2400
बीड हायब्रीड क्विंटल 41 1900 3284 2470
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 46 2061 2260 2194
अकोला लोकल क्विंटल 338 2015 2500 2260
अमरावती लोकल क्विंटल 486 2450 2600 2525
यवतमाळ लोकल क्विंटल 37 2200 2295 2247
चिखली लोकल क्विंटल 85 1800 2500 2150
नागपूर लोकल क्विंटल 600 2050 2376 2295
हिंगणघाट लोकल क्विंटल 128 1900 2380 2140
अक्कलकोट लोकल क्विंटल 18 1800 1800 1800
मुंबई लोकल क्विंटल 3090 2600 5000 3800
वर्धा लोकल क्विंटल 80 2140 2405 2300
सटाणा लोकल क्विंटल 92 2131 2551 2223
कोपरगाव लोकल क्विंटल 130 2260 2426 2314
गेवराई लोकल क्विंटल 83 2280 2510 2350
गंगाखेड लोकल क्विंटल 10 2100 2800 2400
तासगाव लोकल क्विंटल 25 2890 3220 3150
मंठा लोकल क्विंटल 47 1800 3080 2450
अहमहपूर लोकल क्विंटल 30 2200 3200 2975
काटोल लोकल क्विंटल 4 2200 2200 2200
आष्टी- कारंजा लोकल क्विंटल 71 2100 2225 2150
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 83 2100 2350 2250
जालना नं. ३ क्विंटल 375 2200 2800 2350
केज पिवळा क्विंटल 32 2800 3000 2900
सोलापूर शरबती क्विंटल 1953 2290 3490 2625
पुणे शरबती क्विंटल 418 4200 4600 4400
नागपूर शरबती क्विंटल 704 3000 3200 3150