Gahu bajar bhav Today : आजचे गहू बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गहू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( Gahu bhav 2023)

शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/05/2023
शहादा क्विंटल 154 2275 2500 2401
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 34 1800 2400 2258
कळवण क्विंटल 9 2200 2200 2200
कारंजा क्विंटल 1300 2200 2380 2290
सावनेर क्विंटल 45 2175 2429 2300
करमाळा क्विंटल 10 2000 2111 2001
मंगळवेढा क्विंटल 19 2400 3200 2700
तुळजापूर क्विंटल 50 2200 3251 3000
मोर्शी क्विंटल 294 2100 2350 2225
राहता क्विंटल 49 2125 2420 2275
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 15 2155 2340 2201
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 34 2100 2500 2100
दौंड २१८९ क्विंटल 123 2000 2651 2300
घणसावंगी २१८९ क्विंटल 30 2100 2500 2400
देवळा २१८९ क्विंटल 4 2125 2400 2145
पैठण बन्सी क्विंटल 85 2370 2676 2426
गंगापूर हायब्रीड क्विंटल 50 1965 2415 2254
अकोला लोकल क्विंटल 331 1825 2500 2250
यवतमाळ लोकल क्विंटल 36 2170 2195 2182
मालेगाव लोकल क्विंटल 73 1901 2651 2275
चिखली लोकल क्विंटल 90 1700 2500 2100
नागपूर लोकल क्विंटल 400 2260 2350 2338
औरंगाबाद लोकल क्विंटल 40 2150 2325 2237
उमरेड लोकल क्विंटल 301 1800 2700 2300
वर्धा लोकल क्विंटल 79 2125 2430 2350
कोपरगाव लोकल क्विंटल 142 2251 2285 2266
रावेर लोकल क्विंटल 13 2055 2280 2130
गेवराई लोकल क्विंटल 136 2250 2900 2575
देउळगाव राजा लोकल क्विंटल 22 2000 2650 2550
मेहकर लोकल क्विंटल 130 2200 2600 2400
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 620 3000 3500 3250
कुर्डवाडी-मोडनिंब लोकल क्विंटल 10 2860 2911 2890
अहमहपूर लोकल क्विंटल 39 2000 2800 2400
चाकूर लोकल क्विंटल 1 2452 2452 2452
काटोल लोकल क्विंटल 70 2130 2200 2180
जालना नं. ३ क्विंटल 550 2150 3000 2360
माजलगाव पिवळा क्विंटल 23 2100 3000 2650
सोलापूर शरबती क्विंटल 1896 2295 3485 2620
अकोला शरबती क्विंटल 100 2500 3200 2800
पुणे शरबती क्विंटल 414 4000 4500 4250
हिंगोली शरबती क्विंटल 150 2180 3165 2672
कल्याण शरबती क्विंटल 3 2500 3200 3000