Gahu bajar bhav Today : आजचे गहू बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गहू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( Gahu bhav 2023)     

शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/05/2023
अहमदनगर क्विंटल 93 2000 2550 2275
दोंडाईचा क्विंटल 1011 2000 2490 2361
नंदूरबार क्विंटल 50 1825 2640 2220
भोकर क्विंटल 13 1750 2358 2054
कारंजा क्विंटल 1500 1995 2325 2325
पालघर (बेवूर) क्विंटल 40 3150 3150 3150
वसई क्विंटल 505 2850 3850 3350
राहता क्विंटल 97 2050 2330 2200
अमरावती १४७ क्विंटल 3 2150 2300 2225
चाळीसगाव २१८९ क्विंटल 200 2040 3025 2651
शेवगाव २१८९ क्विंटल 125 2050 2500 2050
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 9 2200 2400 2200
दौंड-केडगाव २१८९ क्विंटल 568 2150 3000 2500
औराद शहाजानी २१८९ क्विंटल 3 1971 2650 2310
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 112 2100 2250 2200
पैठण बन्सी क्विंटल 150 2200 2771 2500
अकोला लोकल क्विंटल 329 1850 2755 2200
अमरावती लोकल क्विंटल 1995 2450 2600 2525
मालेगाव लोकल क्विंटल 130 2000 2525 2240
चिखली लोकल क्विंटल 158 1900 2451 2175
नागपूर लोकल क्विंटल 560 2050 2238 2191
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 148 2000 2661 2330
मुंबई लोकल क्विंटल 11310 2600 5000 3800
भोकरदन -पिपळगाव रेणू लोकल क्विंटल 40 1910 2200 2010
हिंगोली- खानेगाव नाका लोकल क्विंटल 114 1950 2150 2050
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 500 2000 2405 2265
मलकापूर लोकल क्विंटल 418 2015 2875 2340
कोपरगाव लोकल क्विंटल 238 2075 2399 2250
रावेर लोकल क्विंटल 73 1821 2150 1941
गेवराई लोकल क्विंटल 178 2000 2795 2400
मेहकर लोकल क्विंटल 180 1800 2700 2300
उल्हासनगर लोकल क्विंटल 440 3000 3400 3200
काटोल लोकल क्विंटल 310 1850 2321 2190
जालना नं. ३ क्विंटल 718 1400 3250 2300
पुणे शरबती क्विंटल 434 3800 5400 4600
नागपूर शरबती क्विंटल 600 2800 3000 2950
हिंगोली शरबती क्विंटल 150 1999 3015 2507