Gahu bajar bhav Today : आजचे गहू बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गहू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( Gahu bhav 2023) 

शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
13/05/2023
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 51 2014 2300 2157
भोकर क्विंटल 8 2050 2600 2325
कारंजा क्विंटल 1500 2095 2310 2220
राहता क्विंटल 30 2136 2244 2186
वाशीम २१८९ क्विंटल 300 1960 2400 2200
शेवगाव २१८९ क्विंटल 60 2200 2300 2300
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 5 2200 2200 2200
पैठण बन्सी क्विंटल 165 2100 2700 2371
मुरुम बन्सी क्विंटल 34 1950 3301 2626
यावल हायब्रीड क्विंटल 32 2350 2800 2650
अकोला लोकल क्विंटल 256 1850 2380 2300
सांगली लोकल क्विंटल 75 2700 3700 3200
मालेगाव लोकल क्विंटल 241 1900 2540 2300
चिखली लोकल क्विंटल 195 1800 2600 2200
नागपूर लोकल क्विंटल 598 2050 2240 2149
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 9 2130 2230 2230
अमळनेर लोकल क्विंटल 155 2250 2450 2450
भोकरदन लोकल क्विंटल 89 2010 2500 2100
मुर्तीजापूर लोकल क्विंटल 300 2070 2400 2315
मलकापूर लोकल क्विंटल 409 2015 2835 2290
कोपरगाव लोकल क्विंटल 191 2050 2352 2207
गेवराई लोकल क्विंटल 104 2100 2700 2400
गंगाखेड लोकल क्विंटल 20 2100 2800 2200
तेल्हारा लोकल क्विंटल 100 1975 2200 2050
जालना नं. २ क्विंटल 3 4601 4601 4601
जालना नं. ३ क्विंटल 260 2050 3000 2250
माजलगाव पिवळा क्विंटल 26 2050 3100 2800
उमरखेड पिवळा क्विंटल 70 2200 2400 2300
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 70 2200 2400 2300
सोलापूर शरबती क्विंटल 1953 2295 3435 2635
अकोला शरबती क्विंटल 140 2750 3500 3300
पुणे शरबती क्विंटल 431 3600 4800 4200
नागपूर शरबती क्विंटल 600 2800 3000 2950
हिंगोली शरबती क्विंटल 80 1800 3400 2600