Gahu bajar bhav Today : आजचे गहू बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे गहू बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत ( Gahu bhav 2023) 

शेतमाल : गहू
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/05/2023
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 31 1800 2400 2170
नंदूरबार क्विंटल 67 1950 2546 2410
राहूरी -वांबोरी क्विंटल 30 2200 2355 2277
भोकर क्विंटल 8 2150 2300 2225
पालघर (बेवूर) क्विंटल 110 2850 2850 2850
वसई क्विंटल 495 2990 4210 3460
वैजापूर क्विंटल 116 2120 2755 2300
राहता क्विंटल 40 2050 2200 2130
लासलगाव – निफाड २१८९ क्विंटल 67 1775 2360 2217
पिंपळगाव(ब) – पालखेड २१८९ क्विंटल 14 2200 2250 2225
शेवगाव २१८९ क्विंटल 94 2000 2350 2350
शेवगाव – भोदेगाव २१८९ क्विंटल 5 2500 2500 2500
दौंड-यवत २१८९ क्विंटल 33 2000 2500 2200
उमरगा २१८९ क्विंटल 1 2300 2300 2300
देवळा २१८९ क्विंटल 10 2045 2500 2100
सिल्लोड अर्जुन क्विंटल 88 2100 2200 2150
पैठण बन्सी क्विंटल 65 1800 2490 2280
मुरुम बन्सी क्विंटल 7 3201 3301 3251
अकोला लोकल क्विंटल 208 1800 2500 2200
धुळे लोकल क्विंटल 110 2000 2705 2460
यवतमाळ लोकल क्विंटल 34 2100 2180 2140
चिखली लोकल क्विंटल 126 1800 2400 2100
छत्रपती संभाजीनगर लोकल क्विंटल 65 2100 2370 2235
मुंबई लोकल क्विंटल 7455 2600 5000 3800
वर्धा लोकल क्विंटल 144 2110 2340 2250
कोपरगाव लोकल क्विंटल 168 2050 2384 2230
गेवराई लोकल क्विंटल 102 2100 2900 2500
चाकूर लोकल क्विंटल 3 1900 1900 1900
काटोल लोकल क्विंटल 10 2135 2135 2135
सिंदी(सेलू) लोकल क्विंटल 69 2150 2350 2205
जालना नं. ३ क्विंटल 107 2000 2850 2200
माजलगाव पिवळा क्विंटल 22 2060 2675 2500
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 74 2100 3500 3250
पुणे शरबती क्विंटल 431 2600 4900 4250
कल्याण शरबती क्विंटल 3 3600 4000 3800