Dudhi bhopla bajar bhav today : आजचे दुधी भोपळा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे दुधी भोपळा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dudhi bhopla bhav 2023)

शेतमाल : दुधी भोपळा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/05/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 14 600 1000 800
भुसावळ क्विंटल 13 1000 1000 1000
राहता क्विंटल 20 500 1000 800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1829 135 665 400
मुरबाड हायब्रीड नग 124 8 12 10
पुणे लोकल क्विंटल 282 700 1600 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1100 1400 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1200 1800 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 45 500 1000 750
नागपूर लोकल क्विंटल 280 600 800 750
मुंबई लोकल क्विंटल 42 2000 2400 2200
कराड लोकल क्विंटल 12 1000 1200 1200
कामठी लोकल क्विंटल 2 500 1500 1000
पनवेल नं. १ क्विंटल 80 1500 2000 1750