Dudhi bhopla bajar bhav today : आजचे दुधी भोपळा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे दुधी भोपळा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dudhi bhopla bhav 2023)

शेतमाल : दुधी भोपळा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/05/2023
खेड-चाकण क्विंटल 59 500 1500 1000
भुसावळ क्विंटल 1 1000 1000 1000
राहता क्विंटल 4 500 1000 700
पुणे लोकल क्विंटल 165 700 1600 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1000 1500 1250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 21 1000 1000 1000