Dudhi bhopla bajar bhav today : आजचे दुधी भोपळा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे दुधी भोपळा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dudhi bhopla bhav 2023)

शेतमाल : दुधी भोपळा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/05/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 16 600 800 700
खेड-चाकण क्विंटल 64 500 1500 1000
श्रीरामपूर क्विंटल 11 600 1000 750
भुसावळ क्विंटल 6 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 10 1000 1500 1250
राहता क्विंटल 10 500 1000 700
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1311 334 1000 534
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 13 1200 1800 1500
पुणे लोकल क्विंटल 239 700 2000 1350
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1200 2000 1600
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 64 1000 2000 1500
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 75 500 1400 1000
नागपूर लोकल नग 200 800 1000 950
मुंबई लोकल क्विंटल 49 2000 3000 2500
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 52 1200 1800 1500
कामठी लोकल क्विंटल 1 500 1500 1000
पनवेल नं. १ क्विंटल 90 2500 3000 2800