Dudhi bhopla bajar bhav today : आजचे दुधी भोपळा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे दुधी भोपळा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dudhi bhopla bhav 2023) 

शेतमाल : दुधी भोपळा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/04/2023
राहूरी क्विंटल 5 400 1000 700
भुसावळ क्विंटल 5 1000 1000 1000
राहता क्विंटल 8 500 1000 700
पुणे लोकल क्विंटल 321 700 1600 1100
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 8 1100 1500 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1000 1400 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 46 1000 2000 1500
वाई लोकल क्विंटल 8 1200 1500 1350
पनवेल नं. १ क्विंटल 30 1300 1500 1400