Dudhi bhopla bajar bhav today : आजचे दुधी भोपळा बाजार भाव 2022 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे दुधी भोपळा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dudhi bhopla bhav 2022) 

शेतमाल : दुधी भोपळा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/04/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 14 700 1000 850
श्रीरामपूर क्विंटल 12 700 1000 900
भुसावळ क्विंटल 5 1000 1000 1000
राहता क्विंटल 10 500 700 600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1773 200 1000 375
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1000 1400 1200
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 22 1000 1500 1250
कराड लोकल क्विंटल 12 1000 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 1500 1400
पनवेल नं. १ क्विंटल 80 1800 2000 1900