Dudhi bhopla bajar bhav today : आजचे दुधी भोपळा बाजार भाव 2022 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे दुधी भोपळा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dudhi bhopla bhav 2022) 

शेतमाल : दुधी भोपळा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
28/04/2023
खेड-चाकण क्विंटल 50 500 1000 750
श्रीरामपूर क्विंटल 15 1000 1500 1100
राहता क्विंटल 6 600 600 600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1865 535 1000 770
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1200 1600 1400
पुणे लोकल क्विंटल 138 500 1600 1000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 25 1500 2000 1750
मुंबई लोकल क्विंटल 8 2000 3000 2500
कामठी लोकल क्विंटल 2 1000 1500 1400
पनवेल नं. १ क्विंटल 70 1600 1800 1700