Dudhi bhopla bajar bhav today : आजचे दुधी भोपळा बाजार भाव 2022 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे दुधी भोपळा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dudhi bhopla bhav 2022) 

शेतमाल : दुधी भोपळा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/04/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 13 600 900 750
खेड-चाकण क्विंटल 76 500 1500 1000
श्रीरामपूर क्विंटल 8 500 700 600
भुसावळ क्विंटल 3 500 500 500
सातारा क्विंटल 6 800 1000 900
राहता क्विंटल 8 500 1500 1000
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1714 670 1170 935
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1200 1100
पुणे लोकल क्विंटल 210 700 2000 1350
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 3 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 1700 1700 1700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 49 1000 1500 1250
नागपूर लोकल क्विंटल 280 600 800 750
मुंबई लोकल क्विंटल 14 2000 2800 2400
कामठी लोकल क्विंटल 1 500 1500 1000
पनवेल नं. १ क्विंटल 80 1800 2000 1900