Dudhi bhopla bajar bhav today : आजचे दुधी भोपळा बाजार भाव 2022 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे दुधी भोपळा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dudhi bhopla bhav 2022)

शेतमाल : दुधी भोपळा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
25/05/2023
औरंगाबाद क्विंटल 12 500 800 650
श्रीरामपूर क्विंटल 6 700 1000 900
भुसावळ क्विंटल 2 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 6 800 1000 900
राहता क्विंटल 4 600 1100 800
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1580 535 2170 1335
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 1000 1400 1200
पुणे लोकल क्विंटल 155 700 2000 1400
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1000 1400 1200
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 2 1000 1200 1100
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 54 1000 1500 1250
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 35 500 1500 1000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 55 1000 1500 1200
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 2000 2200 2100