Dudhi bhopla bajar bhav today : आजचे दुधी भोपळा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे दुधी भोपळा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dudhi bhopla bhav 2023)  

शेतमाल : दुधी भोपळा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
02/05/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 7 900 1000 950
खेड-चाकण क्विंटल 72 600 1600 1100
भुसावळ क्विंटल 5 1000 1000 1000
सातारा क्विंटल 8 1000 1200 1100
राहता क्विंटल 15 500 800 650
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 1403 667 1667 834
पुणे लोकल क्विंटल 285 700 1600 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 4 1200 1600 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 1000 2000 1500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 52 800 2000 1400
नागपूर लोकल क्विंटल 200 600 800 750
मुंबई लोकल क्विंटल 100 1800 2200 2000
कराड लोकल क्विंटल 9 1000 1500 1500
कामठी लोकल क्विंटल 1 500 1500 1000