Dudhi bhopla bajar bhav today : आजचे दुधी भोपळा बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे दुधी भोपळा बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dudhi bhopla bhav 2023)

शेतमाल : दुधी भोपळा
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
11/05/2023
खेड-चाकण क्विंटल 48 500 1500 1000
श्रीरामपूर क्विंटल 7 700 1000 800
भुसावळ क्विंटल 25 500 500 500
सातारा क्विंटल 6 500 1000 750
राहता क्विंटल 10 500 700 600
नाशिक हायब्रीड क्विंटल 2099 200 600 335
जळगाव लोकल क्विंटल 7 1000 1500 1200
पुणे लोकल क्विंटल 252 700 1600 1150
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 6 800 1200 1000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 4 1200 1500 1350
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 54 1000 2000 1500
जुन्नर – नारायणगाव लोकल क्विंटल 70 300 720 500
नागपूर लोकल क्विंटल 300 600 800 750
मुंबई लोकल क्विंटल 68 2000 3500 3000
कामठी लोकल क्विंटल 1 500 1500 1000
पनवेल नं. १ क्विंटल 60 2000 2200 2100
इस्लामपूर नं. १ क्विंटल 2 800 1000 900