Dodka bajar bhav today : आजचे दोडका बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे दोडका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dodka bhav 2023) 

शेतमाल : दोडका (शिराळी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
09/05/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 20 1600 2000 1800
राहता क्विंटल 5 2000 3100 2500
सोलापूर लोकल क्विंटल 14 400 2500 1300
नाशिक लोकल क्विंटल 200 1666 3335 2705
पुणे लोकल क्विंटल 150 2000 3500 2750
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 3000 3000 3000
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 9 2000 3000 2500
मुंबई लोकल क्विंटल 123 3000 4000 3500
कराड लोकल क्विंटल 15 1500 2000 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 22 3000 3500 3250