Dodka bajar bhav today : आजचे दोडका बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे दोडका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dodka bhav 2023) 

शेतमाल : दोडका (शिराळी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
08/05/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 15 2600 3200 2900
श्रीरामपूर क्विंटल 17 1000 2000 1550
मंगळवेढा क्विंटल 5 1000 5300 3100
सोलापूर लोकल क्विंटल 5 2000 3500 3000
नाशिक लोकल क्विंटल 221 3335 4170 3835
पुणे लोकल क्विंटल 113 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 14 3000 4000 3500
मुंबई लोकल क्विंटल 153 2600 3200 2900
कराड लोकल क्विंटल 12 1500 2000 2000
पनवेल नं. १ क्विंटल 20 3600 4000 3850