Dodka bajar bhav today : आजचे दोडका बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे दोडका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dodka bhav 2023) 

शेतमाल : दोडका (शिराळी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/05/2023
खेड-चाकण क्विंटल 52 2500 3500 3000
मंगळवेढा क्विंटल 4 2100 5100 2900
राहता क्विंटल 4 1000 3000 2000
पुणे लोकल क्विंटल 116 2000 3000 2500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 2 1700 2100 1850
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 5 3000 4000 3500
भुसावळ लोकल क्विंटल 1 2000 2000 2000