Dodka bajar bhav today : आजचे दोडका बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे दोडका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dodka bhav 2023) 

शेतमाल : दोडका (शिराळी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
03/05/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 23 1600 2000 1800
खेड-चाकण क्विंटल 54 2500 3500 3000
श्रीरामपूर क्विंटल 13 1000 2000 1800
मंगळवेढा क्विंटल 7 1400 5900 2600
राहता क्विंटल 1 3000 3000 3000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 2600 3200 2900
सोलापूर लोकल क्विंटल 10 2000 3500 2500
नाशिक लोकल क्विंटल 409 2505 3920 3125
पुणे लोकल क्विंटल 53 2000 3500 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 189 2500 3500 3000
कराड लोकल क्विंटल 12 3000 3500 3500
पनवेल नं. १ क्विंटल 22 3500 3800 360