Dodka bajar bhav today : आजचे दोडका बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे दोडका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dodka bhav 2023)  

शेतमाल : दोडका (शिराळी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
29/04/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 11 1800 2200 2000
श्रीरामपूर क्विंटल 6 1000 2500 2000
मंगळवेढा क्विंटल 7 700 4300 2800
राहता क्विंटल 3 1500 2200 1800
सोलापूर लोकल क्विंटल 23 500 2500 1500
नाशिक लोकल क्विंटल 224 2505 4290 3335
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 24 2500 3000 2750
कराड लोकल क्विंटल 15 2000 2500 2500
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 3200 3500 3300