Dodka bajar bhav today : आजचे दोडका बाजार भाव 2023 नमस्कार शेतकरी मित्रांनो आज आपण राज्यातील आजचे दोडका बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Dodka bhav 2023)

   

शेतमाल : दोडका (शिराळी)
दर प्रती युनिट (रु.)
बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
27/04/2023
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 32 1500 2000 1750
खेड-चाकण क्विंटल 74 2000 3000 2500
श्रीरामपूर क्विंटल 13 1500 2000 1700
मंगळवेढा क्विंटल 8 500 5000 1800
राहता क्विंटल 2 2000 2000 2000
कल्याण हायब्रीड क्विंटल 3 3000 3200 3100
सोलापूर लोकल क्विंटल 24 300 3000 1500
नाशिक लोकल क्विंटल 179 2505 4170 3335
पुणे लोकल क्विंटल 129 1500 3000 2250
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 22 2500 3000 2750
मुंबई लोकल क्विंटल 118 2800 3000 2900
पनवेल नं. १ क्विंटल 25 3000 3500 3250